Komunikat Zarządu z dnia 7 listopada 2016 r. o połączeniu spółek SM Inwestycje sp. z o.o. i LTService sp. z o.o.

W związku z podjęciem decyzji o połączeniu spółek SM Inwestycje sp. z o.o. i LTService sp. z o.o. oraz zatwierdzeniu Planu Połączenia przez Przejęcie, Zarząd Spółki udostępnia wyżej wymieniony plan na stronie www pod poniższym linkiem:

Link do dokumentu: PLAN PRZEJĘCIA