Contact

LT Serwis sp. z o.o. Spółka Komandytowa
T: + 48 691 500 649
T: + 48 61 850 52 06
M: biuro@ltserwis.com.pl


Plac Andersa 5
61-894 Poznań
NIP [VAT reg. No.]: 7781389515
REGON 634173008

Hotline

You have a question? Call us

+48 691 500 649

Send inquiry

Nasze Przedsiębiorstwo uczestniczy w sesji coachingowej realizowanej na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przez firmę DEA Konsulting Izabela tokarska.Sesje organizowane są w ramach projektu pn.: "Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw).