Polityka Ochrony Danych Osobowych

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że nasza firma wdrożyła Politykę Ochrony Danych Osobowych Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1  lit a) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych  z 27 kwietnia 2016 r. ...wiecej

Komunikat Zarządu z dnia 7 listopada 2016 r. o połączeniu spółek SM Inwestycje sp. z o.o. i LTService sp. z o.o.

W związku z podjęciem decyzji o połączeniu spółek SM Inwestycje sp. z o.o. i LTService sp. z o.o. oraz zatwierdzeniu Planu Połączenia przez Przejęcie, Zarząd Spółki udostępnia wyżej wymieniony plan na stronie wwwwiecej
Nasze Przedsiębiorstwo uczestniczy w sesji coachingowej realizowanej na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przez firmę DEA Konsulting Izabela tokarska.Sesje organizowane są w ramach projektu pn.: "Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw).