Audyty techniczne (Due Deligence)

DUE DILIGENCE to poddanie zamiarów inwestycyjnych szczegółowej analizie. Takie badanie wstępne pozwala inwestorowi wykryć oraz wskazać możliwe zagrożenia dla powodzenia całej inwestycji budowlanej.

due

Zakres prac realizowany przez nas to:

 • sprawdzenie i opinia  stanu decyzji administracyjnych;
 • sprawdzenie i opinia  stanu umów na dostawy mediów i odbiór nieczystości;
 • sprawdzenie i opinia  dokumentacji budowlanej;
 • sprawdzenie i opinia techniczna dokumentacji eksploatacyjnej (KOB);
 • sprawdzenie, skomentowanie lub zaopiniowanie innych dokumentów;
 • oględziny i skomentowanie stanu technicznego budynku;
 • koordynacja badań geotechnicznych – odwiertów i badań laboratoryjnych gruntu dla określenia stopnia zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych oraz na strukturę gruntu;
 • ekspertyzy stanu fundamentów (z odkrywką);
 • ekspertyzy związane z oceną stanu konstrukcji budynku oraz możliwościami zmian do celów nowej adaptacji wnętrz;
 • opinie konserwatora zabytków;
 • wykonanie laboratoryjnych badań biologicznych lub sanitarnych;
 • wykonanie pomiarów powierzchni najmu przez geodetę i sporządzenie rysunku.

 

W ramach świadczonych usług oferujemy:

 • Serwisy wszystkich instalacji,
 • Przeglądy techniczne czynności konserwacyjne wszystkich instalacji (w tym systemów PPŻ),
 • Czynności konserwacyjne wszystkich instalacji,
 • Wykonanie drobnych prac budowlanych,
 • Wykonanie przeglądów budowlanych (rocznych i pięcioletnich) w zakresie:

instalacji elektrycznej i piorunochronnej, elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne, szczelności instalacji gazowej i detekcji gazowej, oświetlenia w lokalach, awaryjnego i ewakuacyjnego z pomiarem natężenia światła, instalacji C.O, kominiarskim przewodów wentylacyjnych i spalinowych,i

 • Gwarancje dobrego wykonania,
 • Fit Out.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Wyślij zapytanie

Nasze Przedsiębiorstwo uczestniczy w sesji coachingowej realizowanej na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przez firmę DEA Konsulting Izabela tokarska.Sesje organizowane są w ramach projektu pn.: "Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw).